Правила и Общи Условия за участие в курсове по оцеляване

Общи Условия

 1. Само участниците в курса, които са заплатили таксата изцяло и имат нужното оборудване, облекло и обувки могат да присъстват и да вземат участие.
 2. Не се допускат домашни любимци.
 3. Еднодневният курс не е подходящ за деца под 6 г., препоръчително е да имате навършени 8 години.
 4. Децата до 15 години включително, трябва да бъдат с родител или пълнолетен настойник, който е записан за участие в курса и участва с тях.
 5. Най-ниската позволена възраст, с придружаващ пълнолетен участник е 8 за тридневния курс и 16 г. за шестдневния курс, без или с придружител и писмено разрешение от родителите или настойниците.
 6. Проблеми с мобилността или медицински проблеми на участниците ще бъдат взети под внимание, ако бъдете допуснати до курса. Без възстановяване, ако не сме в състояние да Ви приемем. Трябва да можете да се движите свободно в гората без помощ и в добра физическа и психическа форма и в добро здраве, за да можете да лагерувате и да извършвате физически труд всеки ден съответно в продължение на 3 или 6 дни. Като включим задължително възможности да носите и цепите дърва за собствен огън, да носите вода и да готвите за себе си.
 7. Ако не се явите подготвен или набавите необходимото оборудване, това може да доведе до недопускането ви до курса без възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили. Инструкторът прави преценка дали имате подходящо облекло, обувки и оборудване за да ви допусне до курса и при възможност ще ви предосатви опция за набавянето му в деня на оценката. Решението за недопускане е крайно и не подлежи на обжалване. Недопускане до курса не води до осигуряване на достъп до друг курс без допълнително заплащане.
 8. Неспазването на инструкциите на ръководителя на курса, включително инструкциите за здраве и безопасност и ежедневните задачи, ще доведе до незабавното прекратяване на участието ви в курса и отстраняване от курса без възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили.
 9. Многодневният курс е проектиран с поетапно допускане – трябва да достигнете до задоволително ниво определено от вашия инструктор, преди да бъдете допуснати до следващия етап – ако не сте готови да преминете, който и да е етап, ще бъдете освободен от курса незабавно, без каквото и да е пълно или частично възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили.
 10. Съществуват строги правила за опазване на горите и природата, които включват, но не се ограничават до контрол на огъня и лична отговорност, събиране и съхранение на личните отпадъци и тяхното отстраняване от природата и правилното им изхвърляне, забрана за унищожаване на живи дървета, забранено ловуване, изгаряне на отпадъци, изгаряне на пластмаси или други вредни материали, с изключение на контролиране демонстрация за целите на курса по оцеляване. Забранено е увреждане или нараняване на горски животни и растителен живот, с изключение на подходящи и приети за употреба и незащитени видове, като коприва и други подобни за демонстрационни цели и за целите на курса в контролирана среда и количество. Без замърсяване на потоци или околности от всякакъв вид. В края на курса природата се оставя във вида, вк ойто е намерена преди началото на курса и това е задължение на всички участници – без изоставяне на постоянни или временни конструкции или изкопаване на дупки – всичко трябва да се възстанови в природата, без да се оставят следи от човешка дейност. Няма да се считате за успешно приключили курса, докато не помогнете за възстановяване на природата и заличаване на оставените от вас и вашите съ-курсанти следи.
 11. Не се разрешава напускане на лагера през цялото времетраене на курса, освен при спешни случаи, като медицинска или лична спешност. Забранено е напускане на лагера, без да сте уведомили инструктора – няма да бъдете допуснати обратно в курса и няма да се считате за завършили курса, ако го направите.
 12. Не се допуска агресивно или неуважително поведение спрямо други курсанти или инструкторите, това ще доведе до незабавното ви прекратяване на участие в курса, отстраняването ви от района на лагера, без възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили.
 13. Трябва да се спазват тоалетните процедури и правила за намаляване на замърсяването на оклоната среда и предотвартяване на заболявания и инфекции или пренаснето на зарази към растителни или животински видове.
 14. Специализирани диетични изисквания, алергии и всякакви медицински състояния, които може да имате трябва да бъдат декларирани при записване в курса. Всяко състояние, което може да имате и да се влоши в определен момент по време на курса, разбира се, може да доведе до вашето освобождаване от курса без възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили. Вие носите пълната отговорност да контролирате здравословното си състоянието по време накурса, ако има такова, и да избягвате алергични реакции и други възможни медицински проблмеи или наранявания от всякакъв характер. Трябва да информате инструктора си незабавно при влошаване на здравословното си състояние или невъзможнбост да продължите курса по всякакви причини. Ще ви бъде оказано съдействие до границите на нашите способности.
 15. Курсовите дейности за оцеляване и лагеруването в дивата природа носят известен риск за вашето здраве и живот или нараняване на себе си и другите около вас. Включително, но не изчерпателно до стомашно разстройство, диария, повръщане при хранително отравяне или други, нападение от диви животни или ухапване от отровни змии, ухапвания от животни или насекоми, измръзване, прегряване, дехидратация, глад, порязвания и натъртвания, сериозни срязвания и повреди на тялото, като отрязани пръсти или крайници, разкъсвания от инциденти с ножа върху себе си или околните, изгаряния на кожата от излагане на слънце или измръзване или от огън, изгаряния на кожата от лагерен огън, горски пожари, заразяване с паразити и вредни бактерии, заразяване с болест или риск от инфекция на отворени рани, риск от сериозно нараняване или смърт. Канарата ООД и нейните инструктори ще направят всичко по силите си, за да предотвратят всички горепосочените рискове за вас и вашите съкурсанти и са осигурили безопасна и възможно най-безрискова среда за продължителността на курсовете, но не можем да гарантираме нито поемаме отговорност ако гореизброените се случат на вас или станете свидетел на инцидент или злощастие на съкурсант или инструктор. Ако смятаме, че рискът се е увеличил поради естествени условия, като неблагоприятни метеорологични условия, присъствие на опасни животни, други природни бедствия и т.н., ние имаме правото незабавно да преустановим курса и/или да преместим локацията на обучение или да се преместим в по-контролирана вътрешна или частично вътрешна среда, за да можем да продължим да провеждаме курса или да отложим остатъка от курса зa по-късна дата, като разходите за спане на закрито или пътните разходи ще бъдат в допълнение към вашата такса за курс, която трябва да платите предварително лично. Гарантирате, че няма да търсите гражданска отговорност от Канарата ООД или лично от нашите инструктори за всякакви наранявания, здравословни проблеми или усложнения или в случай вашата смърт декларирате, че не изявявате желание вашите наследници, близки, роднини или приятели да търсят подобна отговорност, ако това се дължи на действия или бездействие на вас или вашите съкурсанти по време на курса. Всички неправомерни или незаконни действия на инструкторите се изключват.
 16. Пристигането за курса на посоченото от Канарата ООД място за наало на курса е не по-късно от 15 минути преди обявения час и дата за започване на курса. Всяко закъснение по каквато и да е причина може да доведе до отказ за участие без възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили.
 17. Прекъсване или създаване на безпорядък по време на практическите и теретични занятия, като използване на мобилни телефони, говорене или пращане и получаване на съобщения, не е позволено. Ще бъдете помолени вашите телефони да бъдат в безшумен режим или изкючени напълно за да няма смущения на ежедневните задачи и дейности. Ако очаквате спешно телефонно повикване по някаква причина, моля, информирайте вашия инструктор и поддържайте телефона си в режим на вибрация, ако е възможно. Прекъсването може да доведе до незабаното ви освобождаване от курса без възстановяване на сумата, която сте заплатили или на каквито и да е други разходи, които може да сте направили.
 18. Видео и аудио записи извършвани от ученици по време на часовете и практическите дейности не са разрешени и всички права на видео и аудио записи ще принадлежат на Канарата ООД за лична или търговска употреба от Канарата ООД. Нямате право да правите видео и аудио записи без изричното разрешение на инструктора и вашите съ-курсанти по време на курса и нямате право да публикувате такива записи онлайн или за публичен достъп. Всички права на такива неразрешени действия ще принадлежат на Канарата ООД и вие се отказвате от всички авторски права. Инструкторът може по свое усмотрение да ви позволи да направите разумно количество неподвижни снимки или кратки видео записи за лична употреба или използване в социални медии без право на комерсиална употреба и по тяхна преценка позволяват видеозапис, когато правите дейности част от курса, когато сте напълно самоизолирани по време на шестдневния курс.
 19. Канарата ООД може да извършва видеозаписи и снимки на част от курса с цел качество и безопасност, както и за търговска употреба. Самоличността ви няма да бъде оповестена без ваше съгласие, но лицето и личността ви може да бъдат разпознаваеми. Канарата ООД ще запази всички търговски права и права на такива записи и може да ги използва за рекламни и други цели. Давате изричното си съгласие и подписвате допълнителна декларация че сте съгласни с това условие и че се отказвате от всякакви авторски и комерсиолнаи права върху тези записи и снимки. Ако не сте съгласни с тази клауза и не желатет ваши снимки и видео да се позвлат и правят от Канарата ООД, можете да си запазите частен курс по оцеляване срещу специфично договорена такса за частен курс.
 20. Завършването на курса в неговата цялост не е гарантирано поради някоя или всички от следните причини, при които няма да бъдат възстановени сумите, които сте заплатили за курса или каквито и да е допълнителни разходи които може да сте направили във връзка с курса: неблагоприятни метеорологични условия – по наша преценка, природни бедствия, указания на местни или централни власти или съвет за спиране на дейности в района от горски надзиратели, полиция, военни и т.н., ако не можете да изпълните всички инструкции за курса или дейностите или етапите от курса по наша преценка, отказа си да завършите всички или някоя от дейностите, нарушавайки правилата на курса, спешни медицински състояния или състояния от вас или сериозна медицинска спешност от който и да е състудент, от съображения за безопасност, ако курсът сериозно ще попречи на местния див живот в района поради миграция или подобно събитие, всяка друга обективна причина, която имаме не не сме могли да предвидим тук, но в противен случай ще се счете за неразумно или нереалистично да завършим курса.
 21. Възстановявания на платени такси за курса се предоставят в пълен размер, ако не сме в състояние да започнем курса или не сме започнали курса или е трябвало да прекратим курса в рамките на два часа след срока на започване поради някаква причина. Ние не сме длъжни да посочим точната причина за невъзмножноста да започнете или продължите курса. Възстановяванията са само за таксата за основния курс, без възстановяване на пътни, нощувки или други разходи, които може да сте направили или да сте претъпрли други загуби от прекратяването на курса. Не се възтсановяват разходи за материали, оборудване или храна, които може да сте закупили от нас или други.
 22.  

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/sites/k/kanarata.bg/public_html/wp-content/themes/ireca/header-default.php:1) in /var/sites/k/kanarata.bg/public_html/wp-content/plugins/send-pdf-for-contact-form-7/classes/send-pdf.php on line 1420